Rekonstrukce interiéru schodišťového prostoru OÚ

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
400.000 - 3.000.000 stavební práce
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na stavební práce (§9)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
40000
Vysoutěžená cena zakázky: 
399786
Ukončení příjmu nabídek: 
15. Červen 2015 - 10:00
Datum otevření obálek: 
15. Červen 2015 (Celý den)
Předpokládané datum zahájení plnění: 
22. Červen 2015
Předpokládané datum dokončení plnění: 
21. Srpen 2015
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Vlasta Málková
Popis zakázky: 

Rekonstrukce interiéru schodišťového prostoru OÚ. Rozpis jednotlivých položek uveden ve výkazu výměr. Fotografie stávajícího stavu v příloze. 

Podrobný popis zakázky: 

Bližší specifikace a rozměry jsou uvedeny v přílohách vč. vizualizací.

Prostor schodiště nebyl zaměřen. Rozměry uvedené v dokumentaci se mohou lišit.

V ceně nabídky je zahrnuta i případná dílenská dokumentace –  plné zábradlí, obklad rozvaděče v barvě dveří.

Součástí dodávky jsou i pomocné a podkladní konstrukce. Bude zvážena možnost využití stávajícího zábradlí.

Podlaha – součástí dodávky je i vyrovnání stávajícího podkladu, včetně případné úpravy nivelity. Konečný design dlažby bude upřesněn při realizaci.

Dveře – vzhled dveří je požadován v souladu se stávajícími dveřmi v 1. patře (dýha, design Masonite, povrch CPL hruška).

Strop – před výmalbou schodišťových ramen dojde k očištění povrchu a případnému vyspravení.

Zdi – před výmalbou schodišťových ramen dojde k očištění povrchu a případnému vyspravení.

Elektro – v nabídce bude uveden konkrétně zamýšlený typ svítidla s rozdělením na cenu dodávky a cenu montáže svítidla, součástí dodávky bude i světelně technický výpočet.

Hydrant – skříň z ocelového plechu, dvířka prosklená v nerezovém rámečku např. http://eshop.phhp.cz/hs-s-hadici-dn25-20bm-nerez-proskl-dvirka-proudnice-ekv10

Při rekonstrukci bude minimálně omezen provoz úřadu tj. práce budou probíhat převážně po pracovní době tj. od 15 hodin, pátky od 12 hodin a o víkendech. S uzavřením OU počítáme např. při pokládce dlažby. Jinak dle předchozí domluvy.

Nabídková cena bude uvedena vč. montáže a dopravy. 

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH.

Rada obce provede výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií, rozhodne o nejvhodnější nabídce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru.

Doplňující
Seznam přijatých nabídek: 
Smlouvy: 
Skutečné datum zahájení: 
7. Červenec 2015
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno
Faktury zakázky
Nadpis Cena celkem včetně DPH Cena celkem bez DPH Číslo faktury naše Číslo smlouvy
Zpracování PD 24 200, 00 Kč 20 000, 00 Kč 347/2015 34/2015
Rekonstrukce interiéru schodišťového prostoru OÚ 531 365, 00 Kč 439 145, 00 Kč 551/2015 64/2015
D-plus projektová a inženýrská činnost a.s. 22 264, 00 Kč 18 400, 00 Kč 573/2015 50/2015