Rekonstrukce elektroinstalace, telefonních a datových rozvodů OÚ Psáry

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
48.400 - 400.000 stavební práce
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na stavební práce (§9)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
150000
Vysoutěžená cena zakázky: 
100585
Ukončení příjmu nabídek: 
10. Prosinec 2014 - 12:00
Předpokládané datum zahájení plnění: 
19. Prosinec 2014
Předpokládané datum dokončení plnění: 
31. Leden 2015
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Vít Olmr
Popis zakázky: 

Předmětem zakázky je povrchová rekonstrukce elektroinstalace, datových a telefonních rozvodů.

Podrobný popis zakázky: 

Předmětem zakázky je povrchová rekonstrukce elektroinstalace, datových a telefonních rozvodů povrchovým systémem Legrand Mosaic, včetně montáže.

Specifikace zakázky
V rámci zakázky bude provedena rekonstrukce rozvodů ve všech kancelářských prostorách Obecního úřadu Psáry. Konkrétně:

Kancelář starosty

 • 4x Ethernetová zásuvka (dvojzásuvka)
 • 4x telefonní zásuvka (dvojzásuvka)
 • 4x síťová trojzásuvka
 • Délka instalace 16m

Kancelář místostarostek

 • 5x Ethernetová zásuvka (dvojzásuvka)
 • 5x telefonní zásuvka (dvojzásuvka)
 • 5x síťová trojzásuvka
 • Délka instalace 15m

Kancelář asistentek

 • 2x Ethernetová zásuvka (dvojzásuvka)
 • 2x telefonní zásuvka (dvojzásuvka)
 • 2x síťová trojzásuvka
 • Délka instalace 5m

Pracoviště Kancelář úřadu

 • 6x Ethernetová zásuvka (dvojzásuvka)
 • 6x telefonní zásuvka (dvojzásuvka)
 • 6x síťová trojzásuvka
 • Délka instalace 23m

Pracoviště veřejnosti

 • 2x Ethernetová zásuvka (dvojzásuvka)
 • 2x telefonní zásuvka (dvojzásuvka)
 • 2x síťová trojzásuvka
 • Délka instalace 5m

Kancelář účetních

 • 3x Ethernetová zásuvka (dvojzásuvka)
 • 3x telefonní zásuvka (dvojzásuvka)
 • 3x síťová trojzásuvka
 • Délka instalace 15m

Kanceláře provozně technického úseku

 • 4x Ethernetová zásuvka (dvojzásuvka)
 • 4x telefonní zásuvka (dvojzásuvka)
 • 4x síťová trojzásuvka
 • Délka instalace 25m

Rekonstruované vedení bude připojeno na stávající rozvody s ohledem na chystanou rekonstukci hlavního rozváděče.
Datové rozvody jsou realizovány formou strukturované kabeláže s jediného výchozího bodu.

Montáž v místě instalace
Pro zachování plynulého chodu úřadu bude instalace prováděna po jednotlivých místnostech mimo pracovní dny tak, aby k následujícímu pracovnímu dni byla vždy kompletně dokončena příslušná místnost.

 

Kvalifikační požadavky jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídky.

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena vč. DPH.

Rada obce provede výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií, rozhodne o nejvhodnější nabídce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru.

Doplňující
Seznam přijatých nabídek: 
Smlouvy: 
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno
Faktury zakázky
Nadpis Cena celkem včetně DPH Cena celkem bez DPH Číslo faktury naše Číslo smlouvy
Rekonstrukce elektroinstalace, telefonních a datových rozvodů OÚ Psáry 100 585, 00 Kč 83 128, 50 Kč 190/2015 119/2015