Psáry - rekonstrukce komunikace Úzká a Dolní Jirčany – rekonstrukce části komunikace Slepá

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
400.000 - 3.000.000 stavební práce
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na stavební práce (§9)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
540000
Vysoutěžená cena zakázky: 
507497
Ukončení příjmu nabídek: 
8. Duben 2015 - 12:00
Datum otevření obálek: 
13. Duben 2015 (Celý den)
Předpokládané datum zahájení plnění: 
1. Květen 2015
Předpokládané datum dokončení plnění: 
31. Červenec 2015
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Renáta Sedláková
Popis zakázky: 

Rekonstrukce komunikací Úzká a části ul. Slepá.

Podrobný popis zakázky: 

Předmětem zakázky je oprava komunikací Úzká v délce  cca 58 m  a části ul Slepá v délce cca 61 m vč. pokládky bezprašného povrchu komunikací ze dvou vrstev asfaltového betonu dle projektu zpracovaného Ing. Jiřím Nádvorníkem z února 2015. Maximální doba na zhotovení zakázky je 30 kalendářních dnů.
Spolu s cenovou nabídkou uchazeč doloží oprávnění k podnikání vztahujícího se k předmětu zakázky v prosté kopii.                  

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena vč. DPH.
Rada obce provede výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií, rozhodne o nejvhodnější nabídce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru.
Rada obce si vyhrazuje ze soutěže vyřadit nabídky, které budou mít více jak o 20% nižší cenu než vážený průměr z obdržených nabídek.

 

Doplňující
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno
Faktury zakázky
Nadpis Cena celkem včetně DPH Cena celkem bez DPH Číslo faktury naše Číslo smlouvy
Rekonstrukce ul. Úzká a Slepá 665 099, 00 Kč 549 668, 00 Kč 486/2015 52/2015