Projekt revitalizace sídelní zeleně v obci Psáry

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
Dle zákona o VZ
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na služby (§10)
Způsob zadání: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
4984406
Vysoutěžená cena zakázky: 
2751485
Ukončení příjmu nabídek: 
3. Listopad 2014 - 10:00
Datum otevření obálek: 
3. Listopad 2014 (Celý den)
Předpokládané datum zahájení plnění: 
30. Listopad 2014
Předpokládané datum dokončení plnění: 
30. Září 2015
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Milan Vácha
Popis zakázky: 

Předmětem veřejné zakázky je úprava zeleně (tj. ošetření, kácení, výsadby dřevin a založení trávníků, založení maltových cest a likvidace křídlatky, u lokality Štědřík odvoz suti a následný návoz ornice, u lokality Pobytová louka navezení ornice) na zájmových pozemcích v intravilánu obce Psáry. V rámci obce budou řešeny celkem tři lokality: nový park Štědřík, okolí autobusových zastávek na katasru obce a Pobytová louka v Dolních Jirčanech u fotbalového hřiště. Bližší specifikace zakázky je uvedena v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr.

Podrobný popis zakázky: 

Zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele, případně bude zaslána zájemcům elektronicky a to po jejím vyžádání zaslaném e-mailem nebo poštou na adresu osoby zajišťující organizaci výběrového řízení: MSPro s.r.o., Fr. Kokeše 1057, 768 24 Hulín, kontaktní osoba: Ing. Libor Malůšek, tel.: 774 731 985, e-mail: msproatpost [dot] cz

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Hodnocení bude provedeno dle stanoveného kritéria. Hodnocení při jediném kritériu - nejnižší nabídková cena vč. rezervy v Kč bez DPH probíhá seřazením nabídek podle absolutní hodnoty nabídkové ceny bez DPH od nejnižší po nejvyšší.

Doplňující
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno
Faktury zakázky
Nadpis Cena celkem včetně DPH Cena celkem bez DPH Číslo faktury naše Číslo smlouvy
Projekt revitalizace sídelní zeleně v obci - zahájení a průběh VZ 30 250, 00 Kč 25 000, 00 Kč 121/2015
Projekt revitalizace sídelní zeleně v obci Psáry 37 026, 00 Kč 30 600, 00 Kč 237/2015 94/2014
H-rekultivace a.s. 1 032 370, 00 Kč 853 195, 00 Kč 563/2015 94/2014
Autorský dozor 38 860, 00 Kč 38 860, 00 Kč 667/2015 62/2014
Technický dozor 38 860, 00 Kč 38 860, 00 Kč 668/2015 64/2014
H-rekultivace 2 099 010, 00 Kč 1 734 720, 00 Kč 681/2015 94/2014
H-REKULTIVACE a.s. 78 598, 00 Kč 64 957, 00 Kč 707/2015 94/2014