Nová škola pro Psáry a Dolní Jirčany

Typ zakázky: 
Výběrové řízení nadlimitní
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na stavební práce (§9)
Způsob zadání: 
otevřené řízení (§27)
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
261829410
Ukončení příjmu nabídek: 
2. Leden 2018 - 14:00
Datum otevření obálek: 
2. Leden 2018 (Celý den)
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
mbetakova
Popis zakázky: 

Výstavba nové školy. 

Podrobný popis zakázky: 

Předmětem plněni veřejné zakázky je realizace akce "Nová škola pro Psáry a Dolní Jirčany". Součásti akce je provedeni a dodávka stavebních a jiných prací, jejichž předmětem je výstavba objektu nové školy pro obce Psáry a Dolní Jircany, včetně všech projektových prací v rozsahu a způsobem uvedeným v návrhu smlouvy a jeho přílohách. Jedná se o výstavbu školy na pozemcích ve vlastnictví zadavatele.

 

Veškeré podklady k VZ jsou uveřejněny na profilu zadavatele.

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Nabídky budou dle § 114 odst. l zákona hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.

Kritériem hodnocení je nejnižší nabídková cena v Kč. Zadavatel stanoví, že při hodnoceni nabídkové ceny je rozhodná její výše bez daně z přidané hodnoty. Hodnotící komise seřadí nabídky podle výše nabídkové ceny, od nabídek s cenou nejnižší po nabídku s cenou nejvyšší.

Doplňující
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno
Faktury zakázky
Nadpis Cena celkem včetně DPH Cena celkem bez DPH Číslo faktury naše Číslo smlouvy
SOA architekti s.r.o. 350 513, 00 Kč 289 680, 00 Kč 172/2018 1922/17
Mgr. Ivana Šilhanová 44 000, 00 Kč 44 000, 00 Kč 173/2018
PKS stavby a.s. 4 342 360, 00 Kč 3 588 730, 00 Kč 298/2018 18/2018
PKS stavby a.s. 9 881 790, 00 Kč 8 166 770, 00 Kč 359/2018 18/2018
SOA architekti s.r.o. 279 943, 00 Kč 231 358, 00 Kč 445/2018 23/2014
PKS stavby a.s. 11 864 600, 00 Kč 9 805 480, 00 Kč 485/2018 18/2018
SOA architekti s.r.o. 55 995, 20 Kč 46 277, 00 Kč 555/2018 23/2014
PKS stavby a.s. 14 455 700, 00 Kč 11 946 800, 00 Kč 591/2018 18/2018
SOA architekti s.r.o. 55 995, 20 Kč 46 277, 00 Kč 636/2018
PKS stavby a.s. 16 372 900, 00 Kč 13 531 300, 00 Kč 700/2018 18/2018
SOA architekti s.r.o. 55 995, 20 Kč 46 277, 00 Kč 739/2018
SOA architekti s.r.o. 134 068, 00 Kč 110 800, 00 Kč 782/2018
SOA architekti s.r.o. 97 264, 60 Kč 80 384, 00 Kč 783/2018