DOLNÍ JIRČANY č. p. 13 – pobytová terasa

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
400.000 - 3.000.000 stavební práce
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na stavební práce (§9)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
1450000
Ukončení příjmu nabídek: 
11. Únor 2022 - 11:00
Předpokládané datum zahájení plnění: 
1. Březen 2022
Předpokládané datum dokončení plnění: 
30. Duben 2022
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Tomáš Hejzlar
Popis zakázky: 

Stavba nové pobytové terasy před Klubem seniorů v budově č.p. 13 Psáry – Dolní Jirčany. V místě terasy se nachází vzrostlá lípa, pro kterou je v terase umístěn kruhový otvor. Do terasy je rovněž zakomponována stávající studna, která bude z původní úrovně dostavěna do úrovně terasy. Terasa bude mít kované zábradlí, jehož vzhled bude předem konzultován s obcí.

 

Podrobný popis zakázky: 

Stavba zahrnuje demolici stávající terasy a vybudování nové terasy která bude sloužit jako venkovní pobytové prostory pro Klub seniorů. V místě terasy se nachází vzrostlá lípa, pro kterou je v terase umístěn kruhový otvor. Do terasy je rovněž zakomponována stávající studna, která bude z původní úrovně dostavěna do úrovně terasy. Zároveň bude položena cihelná dlažba v místě stávajícího vyvýšeného chodníku podél budovy Klubu seniorů ve vnitřním dvoře v délce cca 20 m. V rámci stavby bude opravena omítka na západní a jižní straně budovy, které přiléhají k venkovním pobytovým prostorám Klubu Senior. Terasa bude lemována cihlovou zdí a bude do ní zakomponována stávající studna.

Přílohy:
Projektová dokumentace
Výkaz výměr
Smlouva o dílo

 

 

 

 

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH.

 

Doplňující
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno