Dodávka a montáž herních prvků na dětské hřiště Sídliště Štědřík v Dolních Jirčanech

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
200.000 - 1.000.000 služby
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na služby (§10)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
320000
Ukončení příjmu nabídek: 
1. Listopad 2021 - 12:00
Předpokládané datum zahájení plnění: 
15. Listopad 2021
Předpokládané datum dokončení plnění: 
28. Duben 2022
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Renáta Jašková
Popis zakázky: 

Předmětem zakázky je výměna herních prvků dětského hřiště na Sídlišti Štědřík v Dolních Jirčanech.

Podrobný popis zakázky: 

Předmětem zakázky je instalace herních prvků dětského hřiště  na Sídlišti Štědřík v Dolních Jirčanech, zejména pak montáž nových certifikovaných dětských herních prvků a úpravy zemního povrchu po jejich instalaci. Bližší popis uveden ve výzvě. 

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH.

 

Doplňující
Smlouvy: 
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno