Dodavatel účetních služeb pro obec Psáry

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
200.000 - 1.000.000 služby
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na služby (§10)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Ukončení příjmu nabídek: 
30. Červenec 2021 - 10:00
Datum otevření obálek: 
30. Červenec 2021 (Celý den)
Předpokládané datum zahájení plnění: 
1. Září 2021
Předpokládané datum dokončení plnění: 
31. Srpen 2022
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Vít Olmr
Popis zakázky: 

Kompletní účetní služby pro obec Psáry. 

Podrobný popis zakázky: 

Dodavatel účetních služeb mimo mzdové agendy.

Obec Psáry – 4.300 obyvatel

Objem účetních položek za rok cca 27 tis.

Náplň činnosti: kompletní zpracování a vedení účetnictví

: kompletní zpracování a vedení DPH

: daňové přiznání právnických osob

: evidence přijatých a vydaných faktur

: evidence pohledávek a závazků

: majetek obce (inventarizace)

: výkaznictví vč. PAP

: statistické výkazy

: obsluha internetového bankovnictví (běžný, úvěrový účet, ČNB) a evidence účtů

: dotace-evidence, konečné vyúčtování

: spolupráce s auditory

Požadujeme: praxe s vedením účetnictví územně samosprávného celku min. 5 let

: zajištění služeb pro min 3 obce/města, z toho 1 o velikosti min. 2,5 tis. obyvatel

: uzavření smlouvy na dobu určitou – 1 rok

: víc než 1 pracovník vykonávající poptávanou agendu-zastupitelnost

 

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH.

Rada obce provede výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií, rozhodne o nejvhodnější nabídce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru.

 

Doplňující
Smlouvy: 
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno