Dodavatel tisku Psárského zpravodaje 2019

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
200.000 - 1.000.000 služby
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na služby (§10)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
510000
Ukončení příjmu nabídek: 
13. Březen 2019 - 10:00
Datum otevření obálek: 
13. Březen 2019 (Celý den)
Předpokládané datum zahájení plnění: 
1. Duben 2019
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Vlasta Málková
Podrobný popis zakázky: 

Požadavky na zakázku:

Periodicita: dvouměsíčník
Formát: B5 (176 x 250 mm)
Papír: lesklá křída 100 g/m2
Vazba: Vl (2 skobičky)
Barevnost: 4/4, kvalitní barevný soutisk. Vybrané barvy (červená, šedá) se nesmí mezi jednotlivými vydáními lišit o více než 5 %.

Požadavky na stroj: min. čtyřbarevný ofset
Rozsah: 44-60 stran vč. obálky, v nabídce uveďte ceny i pro jiné počty stran a počty výtisků dle návrhu smlouvy o dílo vč. ceny balného a dopravy na obecní úřad.

Balení: cca po 40 ks do folie
Náklad: 1700 -1900 ks
Termín zaslání podkladů: Pondělí do 10 hod. prostřednictvím e-mailem zaslaného odkazu na stažení tiskového pdf z internetového úložiště (např. leteckaposta.cz) nebo na ftp server zhotovitele.

Předání výtisků Zpravodaje bude do pátku do 10 hod. (v týdnu předání podkladů) na Obecní úřad Psáry příp. na jiné předem objednatelem určené místo v k. ú. Psáry či Dolní Jirčany.

7.3.2019 - Doplněn dokument Termíny vydání a uzávěrky Psárského zpravodaje

 

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce.

Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH.

Způsob hodnocení nabídek:
Nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny bez DPH. Veřejná zakázka bude přidělena dodavateli, který podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou, která vznikne prostým součtem jednotlivých položek v dokumentu v bodě 6.1. smlouvy o dílo. Pokud dojde k rovnosti předložených nabídkových cen na prvním, druhém či třetím pořadí, výběr nejvhodnější nabídky, případně určení dodavatele druhého či třetího v pořadí, bude provedeno losem. Účastnit se losování mají právo dodavatelé, kterých se výběr losem týká. O termínu losování zadavatel dodavatele písemně vyrozumí nejméně 5 kalendářních dnů před losováním.

Rada obce provede výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií, rozhodne o nejvhodnější nabídce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru.

 

Doplňující
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno