Aktualizace PD Sídelní zeleň v obci

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
48.400 - 200.000 služby
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na služby (§10)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
90000
Vysoutěžená cena zakázky: 
75500
Ukončení příjmu nabídek: 
23. Červen 2014 - 10:00
Datum otevření obálek: 
23. Červen 2014 (Celý den)
Předpokládané datum zahájení plnění: 
25. Červen 2014
Předpokládané datum dokončení plnění: 
15. Červenec 2014
Popis zakázky: 

Zpracování aktualizace sadového projektu DPS pro akci „Projekt revitalizace sídelní zeleně v obci Psáry“.  Dodání v osmi paré + 1x CD.

Podrobný popis zakázky: 

Předmětem objednávky jsou tyto práce:

- revize stávajícího zdravotního stavu posuzovaných dřevin

- aktualizace potřeby navrhovaných arboristických zásahů

- detailní specifikace technologických postupů sadových úprav

- podrobná specifikace rozmístění rostlin a nároků na vysazovaný materiál dle termínů a požadavku VŘ

- upravený výkaz výměr dle potřeb VŘ

- změnový list a schválení změny projektu s Fondem

- návrh harmonogramu prací do SoD

Uchazečům bude na základě požadavku zaslána PD přes úschovnu nebo je možné do ní nahlédnout na obecním úřadu s vysvětlením (po předchozí domluvě).

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH. Rada obce provede výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií, rozhodne o nejvhodnější nabídce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru.

Doplňující
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno
Faktury zakázky
Nadpis Cena celkem včetně DPH Cena celkem bez DPH Číslo faktury naše Číslo smlouvy
Aktualizace PD - sídelní zeleň 91 355, 00 Kč 75 500, 00 Kč 468/2014 54/2014