Zápis ze zasedání komise investiční a dotačních fondů dne 11.1.2011

Datum: 
11.01.2011

Účast: M. Petz, L. Nezmar, M. Běťáková

Přiložené soubory: 

Body jednání:

  1. Dotační výzvy Středočeského kraje

V současné době komise pracuje na pěti žádostech o dotace z fondů Středočeského kraje:

FOND

PROJEKT

FINANCOVÁNÍ

Středočeský Fond kultury a obnovy památek

Modernizace obecní knihovny

39 000 + 3000

Středočeský Fond sportu, volného času a primární prevence

Bezpečné branky pro družstvo fotbalových žáků

40000 +3125

Středočeský Fond životního prostředí a zemědělství

Výstavba kanalizace v ulici Pod kostelem

1 322 763 + 69 620

Středočeský Fond rozvoje obcí a měst

Mobiliář a informační systém pro veřejný prostor obce Psáry

2 142 028 + 112 740

Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS

Nákup zásahové hasičské techniky

152000 + 8000

Vzhledem k nízké alokaci prostředků v rámci jednotlivých fondů lze předpokládat pouze částečnou úspěšnost při získávání dotací. Prioritou komise je dotace na obecní mobiliář a kanalizaci v ulici Pod kostelem. Povinnou přílohou žádostí na kanalizaci je stavební povolení. Vzhledem k tomu, že v době, kdy byly krajem vyhlášeny výzvy a komise začala na žádostech pracovat, nebyla ještě podána na stavebním úřadě ani žádost o územní rozhodnutí, nebylo v možnostech komise stavební povolení vyřídit. Tento fakt snižuje reálnou šanci projektu uspět. Termín odevzdání žádostí 15. 1. 2011

  1. ČEZ a projekt „Oranžové hřiště“

Komise připravuje projekt v rámci výzvy nadace ČEZ – Oranžové hřiště. Cílem projektu je vybudovat v areálu SK Čechoslovan multifunkční sportoviště s umělým povrchem, oplocením a osvětlením v celkové hodnotě cca. 2 mil. korun. Počítáme s rozfázováním projektu do tří etap. Termín odevzdání projektu 31. 1. 2011

  1. Monitoring aktuálních výzev v roce 2011

Komise si bere za cíl monitorovat veškeré aktuální výzvy jednotlivých ministerstev, státních fondů, evropských fondů a grantová řízení jednotlivých nadací, aby bylo možné podávat včas formálně správně připravené projekty a zajistit tak další rozvoj obce.

Zpracovala: Mgr. Martina Běťáková, předsedkyně investiční a dotační komise