Zápis z jednání sociální komise ze dne 5.12.2011

Datum: 
05.12.2011

Účast : V.Málková, Z.Smolová, M.Šmerglová, O.Kramosilová
Omluveni : N.Komárková, J.Adámek

Body jednání :

  1. Vánoční setkání seniorů

Poslední setkání seniorů v tomto roce se uskuteční ve čtvrtek 15. prosince od 15ti hodin na OÚ Psáry. Vánoční atmosféru navodí hned v úvodu děti ze ZŠ zpěvem vánočních koled. Členky soc. komise zajistí občerstvení, cukroví,vánoční punč a každý senior obdrží malý dárek.

  1. Pečovatelská služba

Od nového roku bude pečovatelskou službu nově zajišťovat Domov Laguna. Momentálně tuto službu zajišťuje organizace Most k domovu, jejíž smlouva s obcí skončí 31.1.2012. V měsíci lednu se budou na pečovatelské službě podílet oba subjekty a od 1.2.2012 veškeré závazky převezme  Domov Laguna.

  1. Cvičení pro seniory

Koncem ledna končí první kurz cvičení pro seniory, který se setkal s velkým ohlasem. Od února se tedy otevírá další kurz, jehož zájemci se budou moci hlásit u paní Málkové. Cvičení budou probíhat ve stejné podobě, případné organizační změny budou ještě dořešeny.

  1. Plánované akce

První plánovanou akcí v novém roce je setkání seniorů, které by mělo proběhnout 26.1. a jako host přijde astrolog.
Další připravovanou akcí je divadelní představení „Caveman“ , které je v plánu na měsíc únor.

Zapsala : M.Šmerglová