ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SOCIÁLNÍ KOMISE ZE DNE 23.1.2012

Datum: 
23.01.2012

ZÁPIS  Z JEDNÁNÍ  SOCIÁLNÍ  KOMISE  ZE  DNE  23.1.2012