Zápis z jednání sociální komise ze dne 10.10.2011

Datum: 
10.10.2011

Účast :  V.Málková, Z.Smolová, M.Šmerglová,  O.Kramosilová,  N.Komárková
Nepřítomen : J.Adámek

Body jednání :

  1. Butik

Dne 5.11. proběhne první „Butik“, neboli akce, kde si mohou zájemci prodat své již nepotřebné oblečení, popř. obuv, hračky atd.,  které by mohlo posloužit ještě někomu jinému. Butik proběhne v restauraci Na Kopečku v Dolních Jirčanech
od 14.00 do 18.00 hod a patronkou bude Tereza Bebarová. Členky soc.- kult. komise zajistí dětský koutek a v případě hezkého počasí bude k dispozici pro děti skákací hrad. Příjemným zakončením celého odpoledne bude od 19.00 hod posezení při kytarových melodiích.

  1. Vítání občánků

Dne 12.11. bude v tomto roce druhé, podzimní, vítání občánků. Začátek akce je ve 13.00 hodin a celkem přivítáme 25 nových dětiček.  Obřad bude probíhat tradičním způsobem, změny dozná nová moderní kolébka, která nahradila již nevyhovující dlouhá léta používanou kolébku a nové pozvánky.

  1. Divadelní představení

Na 16. listopadu připadlo další divadelní představení, tentokrát v divadle ABC. Komedie Dobře rozehraná partie skrývá zábavu, zápletky a skvělé výkony známých herců. Cena vstupenky po slevě je 160,- Kč včetně dopravy autobusem. Zakoupit možno na OÚ.

  1. Vánoční trhy

Po různých organizačních úpravách konečné podoby doznaly 1. vánoční trhy, které se budou konat 3.12. od 10.00 hod na ploše proti obecnímu úřadu před restaurací U 2 nervů. Organizaci zajistí agentura, se kterou má obec již dobré zkušenosti. Od 14.00 hod vystoupí Čert s Mikulášem, děti ze ZŠ, klienti z Domova Laguna a budou probíhat různé soutěže. Zakončením celého programu bude slavnostní rozsvícení vánočního stromu cca v 17.00 hodin.

  1. Setkání seniorů

Poslední připravovanou akcí v tomto roce je předvánoční setkání seniorů aneb posezení u vánočního čaje, které se uskuteční 15. prosince od 15.00 hod na OÚ Psáry. Členky komise připraví občerstvení v podobě vánočního cukroví, kávy, čaje a vánoční atmosféru navodí vánoční výzdoba, koledy a vánoční punč. Pro každého seniora je připravený malý dárek. Pozitivní zprávou je stále větší zájem ze strany seniorů, což komisi motivuje  k novým námětům a k hledání nových hostů a také není vyloučená spolupráce se seniory z některých okolních obcí.

Zapsala : M.Šmerglová