Zápis z jednání sociální a kulturní komise ze dne 28.5.2012

Datum: 
28.05.2012

ZÁPIS  Z JEDNÁNÍ  SOCIÁLNÍ  A  KULTURNÍ  KOMISE  ZE  DNE  28.5.2012

Účast :  V.Málková, O.Kramosilová, M. Šmerglová

Omluveni :  N. Komárková,  Z.Smolová, J.Adámek

Body jednání :

  1.  Přijetí nové členky

Sociální a kulturní komise se seznámila s novou členkou Ing. Jitku Svobodovou

 

  1. Setkání seniorů

30.5. od 15.00 proběhne další v pořadí již sedmé setkání seniorů. Tentokrát přivítáme hosta z řad policie, který chce seniorům ukázat možná rizika a nebezpečí, která na ně číhají a podiskutovat o jejich předcházení.

            3.  Den dětí

2.6. od 14.00 hodin proběhne dětský den na hřišti ve Psárech a to tradičně s plněním úkolů a tombolou. Pro zpestření bude pro děti připraveno popelářské auto a budou se moct svézt na koni.                         

 9.6. od 13.00 hodin se podobná akce pro děti uskuteční v Dolních Jirčanech, tentokrát ve šmoulím duchu a s opékáním špekáčků. Pro zpestření bude pro děti připraveno popelářské auto a budou se moct svézt na koni.                   

             4.  Vítání občánků

V neděli 3. Června na obecním úřadě od 13.00 hodin přivítáme letošní první občánky. Obřad proběhne v tradičním duchu a o kulturní vystoupení se postarají děti ze ZŠ Psáry.

              5.  Zájezd na Štiřín

Na 7.6. uspořádala komise výlet na Štiřín za známým dendrologem Václavem Větvičkou. Zajištěn je výklad s prohlídkou parku / cca 2 hod./, oběd a doprava autobusem / p.Jakub Adámek /. Ještě zbývají poslední volná místa, cena je 220,- Kč, odjezd ze Psár v 9.30 hod.

             6.  Cvičení pro seniory

Další turnus cvičení pro seniory začíná 5. Září. Organizačně bude probíhat stejně ve dvou turnusech s jednou lektorkou paní Lucií Dercsényiovou a cena zůstává také stejná 1000,-Kč na 5 měsíců.

              7.  Divadelní představení

Na 11.10. jsou zajištěny vstupenky na divadelní představení Žena vlčí mák v podání Hany Maciuchové. Začátek je v 19.30 v KC Kamenice, doprava zdarma zajištěna – tradičně pan Adámek, cena 180,-Kč.

             8.  Pohádkový les

Obec Psáry organizuje ve spolupráci se Základní školou Psáry a MC Pohádka přípravu poměrně velké akce pro děti „Pohádkový les“, který je naplánovaný na 8.9. Jde o vytyčenou trasu se stanovišti, na kterých budou dětem zadávat úkoly pohádkové postavy. Trasy jsou rozděleny pro starší a mladší děti a na konci budou všichni odměněni. Členky SKK mají za úkol sehnat dobrovolníky.

Zapsala :  M. Šmerglová