Zápis z jednání sociální a kulturní komise ze dne 23.7.2012

Datum: 
23.07.2012

ZÁPIS  Z  JEDNÁNÍ  SOCIÁLNÍ  A  KULTURNÍ  KOMISE  ZE  DNE  23.7.2012

Účast  :  V.Málková, O.Kramosilová, M.Šmerglová, N.Komárková, J.Svobodová

Omluveni  :  Z.Smolová, J.Adámek

Body jednání  :

  1. Žádost o umístění dítěte do Klubíčka

Dětský klub Klubíčko /RC Domeček Dolní Jirčany/ poskytl soc. a kult. Komisi poslední dvě místa pro děti pro případné žadatele o umístění dětí ze sociálních  nebo jiných závažných důvodů. Sociální komise projednala žádosti a neshledala důvody pro přednostní umístění dětí mimo pořadník, tudíž tyto dvě místa neobsadila a vrací je zpět Klubíčku. Hlasování proběhlo jednomyslně.

  1. Muzikál Hallo Dolly

Paní Málková zajistila lístky na muzikál Hallo Dolly v divadle Hybernia na 20.11. za poloviční cenu 350,-. Dopravu busem zdarma zajišťuje p. J.Adámek, vstupenky jsou k zakoupení na OÚ Psáry.

  1. Pohádkový les

Přípravy na akci pro děti „Pohádkový les“ jdou podle plánu. Zatím bohužel vázne registrace dobrovolníků. Členky komise mají za úkol sehnat co nejvíce dobrovolníků ochotných pomoci při organizaci akce a pomoci jim s registrací.

  1.  Fotosoutěž

Soutěž o 12 nejkrásnějších fotografií vrcholí. Nesetkala se s tak velkým množstvím fotografů, přesto bude z čeho vybírat. SKK  již připravuje novou soutěž, také s kulturní tematikou.

Zapsala :  M.Šmerglová