ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ KOMISE ZE DNE 19.3.2012

Datum: 
19.03.2012

Účast : V.Málková, O.Kramosilová, N.Komárková, M.Šmerglová

Omluveni : Z.Smolová, J.Adámek

 

Body jednání :

  1.  Setkání seniorů

Ve středu 28.3. proběhne velikonoční setkání seniorů tradičně od 15.00 na OÚ Psáry. Připraveno je velikonoční občerstvení a zajímavé povídání o historii Velikonoc doplněné grafickou prezentací, které přednese host M.Běťáková. Nebude chybět velikonoční výzdoba a výměna receptů.

  1. Plán akcí na rok 2012

Plán předpokládaných kulturních akcí doznal již konkrétnější podoby. Nyní je potřeba upřesnit datumy konání jednotlivých akcí a vše zkoordinovat.

V plném proudu je příprava květnového setkání seniorů, kde je potřeba zajistit hosta a jarních trhů, které se budou konat také v květnu.

  1. Informovanost občanů

K úspěchu  akcí patří nejen důkladná příprava, ale také dobrá proinformovanost občanů. S tím souvisí požadavek o přemístění obecní informační tabule od kadeřnictví na návsi ve Psárech do prostoru vedle čekárny autobusové zastávky Psáry. Osvědčily se i malé letáčky vhozené do schránek domů a bytů, s čímž se bude pokračovat.

Zapsala :  M.Šmerglová