Zápis z jednání sociální a kulturní komise ze dne 18.3.2013

Datum: 
18.03.2013

Zápis ze dne 18.3.2013

Přítomny: p. Málková, p. Kramosilová, p. Komárková, p. Smolová ,  J. Svobodová

  1. Plán akcí na rok 2013
  2. Setkání seniorů ve středu 20.3., občerstvení zajistí p. Komárková a Kramosilová
  3. Butik 27.4., v prostorách školy ( bude přítomen i zástupce školy), prodej nových výrobků a starého ošacení, dojednání občerstvení, lístky do tomboly ( každý prodejce do ní vloží svůj výrobek), patronkou T. Bebarová, před akcí budou do schránek vloženy informační lístky
  4. Jarní trhy – zajistit rozmanitý sortiment ve stáncích, vystoupení školy a večer bojová hra pro děti ( hlásí se přes internet)
  5. 28.května proběhne výlet na zámek Dobříš s prohlídkou zámku a  zahrady, oběd zajištěn v zámecké restauraci
  6. Vítání občánků se uskuteční pravděpodobně v červnu podle toho, jak proběhnou oslavy Dne dětí
  7. V červnu divadlo – muzikál Robin Hood– vstupenky již rozebrány
  8. Domluveno téma na setkání seniorů 5.6. Zahrady světa
  9. Návštěva Českého Krumlova s točnou zatím nedořešena
  10. Naplánováno další setkání seniorů na září, téma Cestování

Zápis: Jitka Svobodová