Zápis z jednání sociální a kulturní komise ze dne 14.3. 2011

Datum: 
14.03.2011

Zápis z jednání sociální a kulturní komise ze dne 14.3. 2011

Účast: Z. Smolová, V. Málková, O. Kramosilová, N. Komárková ,M. Šmerglová

Body programu:

 1. Setkání se seniory 23.3.2011
  Komise se domluvila na zajištění setkání. Členky si  rozdělily úkoly, jak zajistit odpoledne, co připravit, kdo udělá jaké pohoštění.
   
 2. Jubilea
  Komise  zhodnotila, výběr dárků pro naše jubilanty velmi kladně. Lidem se líbí a přání jim dělá radost.
   
 3. Obědy pro seniory
  Komise doporučuje využívat služeb komerčního subjektu nebo obědy odebírat  z mateřské školky, dle výběru klientů.
   
 4. Příští setkání se seniory
  Komise se domluvila, že příští setkání se seniory proběhne 13.5.2011. Jako host byla pozvaná herečka Tereza Bebarová.
   
 5. Sociální služba
  Komise prověří spokojenost klientů se službami Mostu k domovu a i dovozu obědů.

Zapsala: Zdena Smolová, předsedkyně sociální a kulturní komise