Zápis z jednání komise sportovní a životního prostředí 27.1.2011