Zápis č.5 z jednání Komise sportovní a životního prostředí

Datum: 
20.09.2011

Zápis č.5 z jednání komise sportovní a životního prostředí

Datum konání: 20.9.2011

Zápis z jednání komise sportovní a životního prostředí, konané dne 16.9.2011 v 15.00hod.

 

 

Přítomni: Petr Jaško, Milan Vácha, Michal Málek

Nepřítomni: Milan Zetocha, Tomáš Maxa, Pavel Kuka,

 

 

Body jednání:

1.Otevření nafukovací haly v tenisovém areálu Olten Czech s.r.o.

2. Posouzení stavu budování pobytové louky na Štědříku

 

 

1.Otevření nafukovací haly v tenisovém areálu Olten Czech s.r.o.

 

Komise vítá otevření této multifunkční nafukovací haly. Prohlédla si jak vlastní halu, tak technické zázemí, které je třeba k provozu přetlakové haly. Pozorně vyslechla slova majitele pana Jiřího Olmera o dobíhající letní sezóně, o provozu tenisové školičky i o stavbě vlastní haly. Konstatovala, že vybavení haly je na špičkové úrovni a popřála majiteli mnoho úspěchů při provozu haly i přilehlých tenisových kurtů.

Věříme, že i toto sportoviště pomůže řadě spoluobčanů, kteří mají rádi pohyb, k lepšímu a spokojenějšímu životu v naší obci.

 

 

2.Posouzení stavu budování pobytové louky na Štědříku

 

Komise se také vrátila k pobytové louce na Štědříku. Jelikož se angažovala ve vyřešení sporné situace, chtěla se seznámit se současným stavem budování legální pobytové louky. Ukazuje se, že situace není úplně jednoduchá, i když je shoda na celkovém řešení. Ač práce na projektu pokračují, situaci komplikuje to, že se musí zároveň vyřešit nejen vlastní pobytová louka, ale i parkovací místa, které požadují obyvatelé Štědříka a zároveň je zde projektována cyklostezka. I ta ovlivní celkové rozložení pobytové louky, proto nejdříve musí padnout rozhodnutí o jejím definitvním umístění.

Je nám známo, že pobytová louka nejde řešit izolovaně od ostatních plánovaných projektů. Ovšem zároveň vyzývá vedení obce, aby problematiku pobytové louky řešila s nejvyšší prioritou a bez zbytečných průtahů. Komise prohlašuje, že i do budoucna se chce projektem pobytové louky zabývat a bude se snažit urychleně prosadit původně navržené řešení.

 

Zapsal: Ing.Petr Jaško 

V Dolních Jirčanech 20.9..2011