Sklípek, Jaroměřice nad Rokytkou, Znojmo 2018

Datum: 
Sobota, 22 Září, 2018 - 08:20

Ani v letošním roce nebude v nabídce akcí připravovaných pro naše občany chybět oblíbený dvoudenní výlet do sklípku kombinovaný s návštěvou kulturních památek, který se uskuteční 22. – 23. září 2018.

Odjezd ze Psár od pekárny v 8,20, od OU 8,25 a z dolnojirčanské návsi v 8,30.

Co nás tentokrát čeká?

Autobusem pojedeme ze Psár/Dolních Jirčan na zámek Jaroměřice nad Rokytnou. Po jeho prohlídce se odpoledne  ubytujeme, stejně jako vloni, ve Znojmě v Hotelu U Divadla, kde také společně povečeříme. Poté se přesuneme ke sklípku do Tvořihráze u Znojma a večer otevřeme degustací prvního vzorku vína/burčáku přímo na naučné vinici. Čeká nás přibližně půlhodinový netradiční výklad o vinicích (odrůdy, rozdíl jednotlivých odrůd ve vzhledu, chuti, terroir atd.), během kterého budeme ochutnávat bobule přímo z keřů, a porovnávat jejich chuť.  Na degustaci vín se přesuneme do sklípku, který sousedí s vinicí a nachází se ve sto let staré původní kamenné místnosti. Tím však večer nekončí, čeká na nás volná zábava, občerstvení k vínu, muzika a posezení v nově vybudované vinárně, která je součástí tohoto komplexu. V nočních hodinách nás převeze autobus zpět do hotelu.

Po snídani si prohlédneme královské město Znojmo pod vedením průvodce.

Předpokládaná cena zájezdu je 1 690 Kč, program se ještě může měnit.Cena zahrnuje: dopravu, ubytování, snídani, večeři, pobyt ve sklípku, degustaci sudového vína, burčák, večeři/občerstvení, vstup na zámek i průvodce po Znojmě.

Zájemce o výlet prosíme o vyplnění přihlášky, kterou naleznou na www.psary.cz. Platbu uhraďte na OU u pí Šimkové.

Jaroměř

Barokní zámek Jaroměřice nad Rokytnou patří k nejmohutnějším stavbám 1. pol. 18. stol. u nás i v Evropě. Původní středověká tvrz byla koncem 16. stol. přestavěna na renesanční zámek. Do barokní podoby byl zámek přebudován za nejvýznamnějšího rodu Questenberků, který vlastnil jaroměřické panství v letech 1700 - 1737. Současně s budovami vznikla i zámecká zahrada francouzského typu. Na druhé straně říčky Rokytné, na jejíchž březích se park rozkládá, pokračuje rozsáhlá část v anglickém stylu. Ve své nejslavnější době byly Jaroměřice nad Rokytnou centrem kulturního života a měly velkou knihovnu, galerii, divadlo a vlastní kapelu. Jednotlivé místnosti zámku jsou v současné době zařízeny podle jejich bývalých funkcí a navráceny účelům, ke kterým dříve sloužily. Jsou zde také zastoupeny dobové hudební nástroje a další předměty související s hudebním životem na zámku.

Znojmo

Znojmo je významné královské město, založené Přemyslem Otakarem I., ve kterém návštěvníci naleznou množství zachovaných historických památek: rotundu svaté Kateřiny (jednu z nejstarších v ČR) s unikátní vnitřní výzdobou románských přemyslovských fresek z 12. století a dvě vyhlídkové věže (Radniční věž, Vlkova věž). Za prohlídku jistě stojí i zachované městské opevnění, četné gotické, renesanční a barokní domy, Střelniční věž v městském parku, několik kostelů s bohatou vnitřní výzdobou a dominantní chrám sv. Mikuláše i nedaleko od něho stojící dvoupatrovou svatováclavskou kapli.

Znojemské podzemí je jedním z nejrozsáhlejších podzemních labyrintů ve střední Evropě, jehož počátky vzniku se datují do 14. století. Spletitá podzemní síť chodeb má délku 27 km pod historickým jádrem města a místy má až 4 patra. Všechna přístupná nejsou, ale kromě klasické prohlídkové trasy nabízí i speciální 3 adrenalinové.

Na západním okraji města se nachází Znojemský hrad a v jižní části také Loucký klášter, který byl po staletí jedním z nejvýznamnějších klášterních komplexů ve střední Evropě, dnes v jeho části sídlí vinařská společnost Znovín Znojmo. Městem jezdí oblíbený turistický vláček a do vinařských oblastí lze využít Vinobus.

Přiložené soubory: