Setkání s občany a diskuse o budoucnosti dolnojirčanské návsi

Místo konání: 
Restaurace "Na Kopečku"
Datum: 
Pondělí, 19 Květen, 2014 - 18:00

Srdečně Vás zveme v pondělí 19. května od 18.00 hod.do sálu restaurace Na Kopečku na další setkání s občany a diskusi o budoucí podobě návsi v Dolních Jirčanech za účasti vedení obce a architektů. Více informací v článku. Dotazník k chystané diskusi ZDE

dne 22. dubna 2014 se na obecním úřadě uskutečnilo další setkání občnů se zástupci obce a s architekty nad budoucností dolnojirčanské návsi. Zástupci MOBA Studio s.r.o. v čele s Ing. arch. Igorem Kovačevičem představili vlastní studii budoucí podoby kulturního a společenského centra obce a diskutovali nad klady i zápory návrhu který koresponduje s historickou podobou tohoto prostoru. Zatím bez detailního rozvržení zůstal prostor novostaveb, který bude probírán na dalším setkání,. kde bude rovněž představeno zapracování připomínek vzešlých z tohoto setkání. 

Dotazník k chystané diskusi ZDE

Předpokládaný program setkání:

  • Shrnutí dosavadního průběhu prací
  • Představení zapracování požadovaných změn a námětů z předchozích veřejných diskuzí
  • „„Finalizace požadavků na veřejný prostor
  • „Definice funkčnosti vnitřního chodu nových objektů

Milan Vácha, starosta

 

Organizátor akce: 

Obec Psáry