Pozvánka k veřejné diskusi k územnímu plánu

Místo konání: 
Obecní úřad Psáry
Datum: 
Středa, 6 Květen, 2015 - 18:00

Obec Psáry ve spolupráci s MěÚ Černošice, odborem územního plánování, srdečně zve všechny občany Psár a Dolních Jirčan na veřejnou diskusi k územnímu plánu, která se uskuteční 6. května od 18 hodin na OÚ Psáry.
 
Přítomným bude pořizovatelem ÚP objasněn důvod a postup pořizování nového územního plánu obce Psáry a zodpovězeny veškeré související otázky. Obec Psáry zároveň oznamuje občanům obce Psáry, fyzickým nebo právnickým osobám, že prodloužila lhůtu na podávání návrhů na pořízení Územního plánu Psáry, resp. návrhů na provedení změn v území oproti platnému ÚPSÚ Psár a Dolních Jirčan, a to do 20. 5. 2015.