Ludvíkovy zámky, Bodamské jezero, květinový ostrov Mainau – 14.5. - 16.5. 2017

Datum: 
Neděle, 14 Květen, 2017 - 05:00 - Úterý, 16 Květen, 2017 - 00:00

Sociální a kulturní komise pro vás připravila zájezd do sousedního Německa. Potěšíte se rozmanitosti krajiny, atraktivními středověkými městy, nádhernými zámky či výhodným nákupem. To vše jsme zařadili do programu třídenního výletu. Předpokládaná cena 4 950,- Kč.
Zájemci prosíme o vyplnění přihlášky a odeslání paní Málkové malkovaatpsary [dot] cz, tlf. 602714101. Zájezd je nutné zaplatit na podatelně OU u pí. Šimkové do 6.3. 2017.

Na co se můžete těšit:

  1. den: odjezd v časných hodinách, návštěva zámku Herrenchiemsee – zvaného také bavorské Versailles, přejezd k Bodamskému jezeru (jednomu z nejčistších jezer Evropy), ubytování v Kostnici, možnost podvečerní procházky po promenádě u jezera
  2. den: snídaně, přejezd do Švýcarska, projížďka loďkou k Rýnským vodopádům (největším v Evropě), vyhlídka z pevnosti Munot (nákladná pevnost v Schaffhausenu, obklopená vinicemi), Stein am Rhein (středověké městečko s malovanými hrázděnými domy), malebné město Kostnice (památka na Jana Husa, budova koncilu 1415, dóm, promenáda u jezera se sochou Impérie), nocleh Kostnice.
  3. den: snídaně, květinový ostrov Mainau, přejezd trajektem do městečka hrázděných domů Meersburgu, návrat do ČR

Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, parkovné, průvodce, dvakrát ubytování v hotelu – dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím, 2x snídaně, vstupné do zámku Herrenschiemsee.

Pojištění léčebných výloh si může každý sjednat sám nebo jej zařídíme my za cenu cca 100,-Kč na osobu.

Vstupy nejsou ( kromě zámku Herrenschiemsee) zahrnuty do ceny zájezdu. Orientačně: Mainau 20 €, loď Rýnské vodopády 7 €.

Předpokládaná cena 4 950,- Kč.

Informace u paní Málkové malkovaatpsary [dot] cz, tlf. 602714101.

Zájezd je nutné zaplatit na podatelně OU u pí. Šimkové do 6.3. 2017.

Přiložené soubory: 
Tags: