České mše vánoční Jakuba Jana Ryby

Místo konání: 
Kostel sv. Václava
Datum: 
Neděle, 4 Leden, 2015 - 11:00

Dovolujeme si Vás pozvat na provedení České mše vánoční Jakuba Jana Ryby. "Rybovku" zahraje a zazpívá seskupení farníků a jejich přátel při nedělní mši svaté 4.1.2015 v 11,00 hod v kostele sv.Václava v Dolních Jirčanech.

V neděli 4. ledna budeme v kostele sv. Václava v Jirčanech slavit vrchol vánoční doby – slavnost Zjevení Páně. Budeme si připomínat, že to Ježíškovo narození není soukromá věc jeho rodiny a pár nadšených pastýřů vyrušených u svých stád jasnou nocí a prozpěvováním andělů, ale že se narodil pro všechny lidi a pro všechny národy. Ty národy tehdy reprezentovali mudrci (astronomové, astrologové, vědci) z Východu, ze kterých se posléze stali v lidové tradici Tři králové, patrně proto, že narozenému děťátku přinesli dary přímo královské: zlato, kadidlo a myrhu. Toho dne také ti správní tradicionalisté teprve doplňují betlém o jejich figurky „na koních, sloních, velbloudích a dromedářích předivných“ (jak básní Adam Michna z Otradovic v jedné ze svých vánočních písní).

Tyto velké události si připomeneme mší svatou, při které zazní mše Jana Jakuba Ryby „Hej mistře“

Česká mše vánoční, také uváděná jako mše Hej mistře nebo lidově Rybovka, (lat. Missa solemnis Festis Nativitatis D. J. Ch. acomodata in linguam bohemicam musicam – que redacta per Jac. Joa. Ryba, či zkráceně jako Missa pastoralis bohemica) je česky psaná církevní skladba Jakuba Jana Ryby, který je též autor jejího textu. Přestože je stavěná stejně jako latinská hudební mše (části Kyrie, Gloria etc.), jedná se o pastorální hru aplikovanou na liturgii tradiční mše; příběh vypráví o zvěstování Kristova narození a příchodu pastýřů k jesličkám. Česká mše vánoční má ryze pastorální ráz, je zasazená do českého prostředí, pro svou prostotu i radostnou a svěží atmosféru byla a stále je srozumitelná a přístupná širokému obecenstvu.

Rybovku uslyšíme v provedení rodiny Kubovy a jejích hudebních přátel. Kubovi léta působili na mnoha pražských kůrech (v jednom chrámovém sboru se dokonce spolu seznámili) a těch hudebních přátel mají za ta léta hodně a všichni z nich snad neodjedou lyžovat na hory. Tradici „venkovské“ Rybovky kolem Tří králů začali Kubovi pěstovat již před dvaceti lety v kostele sv. Jana Nepomuckého ve Velké Chuchli (to je ten kostelíček nahoře na kopci v lese, letos tam opět zazní v sobotu 3. ledna) a protože Jiří Kub působí již třetím rokem jako kantor v kostele sv. Václava v Jirčanech, nabízela se myšlenka využít tohoto ad hoc seskupení i zde. Zda to bude „nevermore“ nebo začátek tradice, to se uvidí, podle toho, jak to dopadne.

Je-li mezi čtenáři tohoto textu někdo, kdo Rybovku umí a chtěl by si jí s námi zahrát nebo zazpívat, napište co nejdříve na mail kubatsdh [dot] cz.

Jiří Kub
kantor u sv. Václava

PS: Dodatek pro ty, kteří se domnívají, že Rybovka není hudba pro mši po Druhém vatikánském koncilu dost vhodná:

V pondělí 29. listopadu 2010 jsem se zúčastnil zádušní mše za Karla IV. na Karlštejně. Služebně, jako zpěvák. Po mši svaté bylo pro zúčastněné připraveno v prostorách hradu pohoštění, byla tedy příležitost promluvit s lidmi, mimo jiné i s panem kardinálem Dukou. Známe se už léta letoucí ze synchronního působení u sv. Jiljí v praze. Přátelsky mě nařkl z liturgického fundamentalismu. Zastávám prý názor o neliturgičnosti Rybovy vánoční mše „Hej, mistře“. Vlastně téměř právem. „Rybovku“ snáším bez problémů v ladovském kostelíčku, kam se muzikanti brodí v kožiše a vysokých botách hvězdnatou nocí a sněhem po kolena s basou přes rameno. Ve vytápěném funkcionalistickém kostele, v gotické katedrále nebo v městském barokním chrámu mám s „Rybovkou“ a její použitelností při mši jisté mentální potíže. Nicméně to je jen můj osobní názor.

Pan kardinál tlumočil názor apoštolského nuncia arcibiskupa Diega Causera: „Český národ má takové bohatství ve své duchovní hudbě a nedokáže jej využít. Rybova ‚Hej, mistře‘ by měla znít.