Psárský zpravodaj 6/2014

Prosinec
 • Usnesení ze zasedání Zastupitelstva a Rady obce Psáry
 • Informace z obce
  • Co se v obci udělalo
  • Nový facebookový profil obce
  • Poplatky za komunální odpad 2015
  • Dokončení vodovodu a kanalizace v ulici Pod Kostelem
  • Rekonstrukce obecního úřadu
  • Ulicí K Lůžku nyní suchou nohou po asfaltu
  • Čtyři roky práce před námi
  • Tisíce kusů dřevin oživí naši obec
  • Co vás zajímá
 • Sociální komise
  • Pozvánka do divadla – začněte nový rok kulturně!
  • U3V pokračuje dál
  • Regensburg – adventní trhy 2014
  • Pozvánka do divadla - Dívčí válka – nová éra
  • Adventní věnec? Jedině vlastní!
  • Setkání seniorů
  • Vítání občánků
  • Obecní kalendář na rok 2015
 • Stalo se
  • Havelské posvícení
  • Staročeský advent
  • Výběr z událostí Obecní policie Jesenice
 • Škola
  • Podzim v mateřské škole
  • Čím žije naše škola
  • Vánoce ťukají na dveře Mozaiky
 • Sport
  • Podzimní úspěchy
  • Osmá jirčanská drakiáda
  • Fotbalové tabulky
  • Kultura
Přiložené soubory: