Psárský zpravodaj 2/2022

Duben
 • Rada a zastupitelstvo
 • INFORMACE Z OBCE
  • Co se v obci udělalo 2–3/2022
  • Průtah II/105 – Imos Brno
  • Válka na Ukrajině očima starosty
  • Zpráva starosty
  • Veřejná zeleň
  • Odpadové hospodářství
  • Pečovatelská služba Domov Laguna Psáry
 • SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ KOMISE
  • Vítání občánků červen 2022
  • Kalendář akcí pro seniory
  • Výtvarná dílna pro seniory
  • Blahopřejeme našim seniorům
  • Předprázdninový zájezd do Mníšku p. Brdy
  • Pojeďte s námi do divadla
  • Fotosoutěž 2022
  • Kroniky v našich obcích
 • STALO SE
  • Od pramene po soutok
  • Jarní výlet
 • VZDĚLÁVÁNÍ
  • Zápis do mateřské školy
  • Zápisy do dětských skupin
  • Příměstské tábory a prázdninová školka
  • Dětská skupina Michael má spoustu dětí
  • Mobilní planetárium ve školce
  • Noc s Andersenem na prvním stupni
  • Projektové vyučování
  • Letos konečně dvakrát hurá na lyže
  • Adaptační skupina pro děti z Ukrajiny
  • Hej Romale!
  • Okno do budoucnosti
  • Turnaj ve stolním tenise v ZŠ Amos
  • Recitační soutěž
 • Je dobře v Psárech?
 • Psina – Psárské informace a nápady
 • Městská Policie Jesenice
 • Naše pomoc uprchlíkům
  • SPORT
  • Obrovský úspěch pro Čechoslovan
  • Vynikající podzimní výsledky
  • Poslední turnaj sezóny
Přiložené soubory: