Psárský zpravodaj 1/2015

Leden
 • Usnesení ze zasedání Zastupitelstva a Rady obce Psáry
 • Informace z obce
  • Co se v obci udělalo
  • Akce Tlaková kanalizace a vodovod
  • Odpady a sběrný dvůr
  • Svoz BIO odpadu v roce 2015
  • AKCE roku 2015
  • Výzva občanům k úpravě dřevin a zeleně
  • Nové funkce obecního webu
  • Krok za krokem k nové škole
  • Škola základ života – i toho komunitního
  • Školská rada
  • Obecní knihovna pro nejmenší
  • Informační a orientační systém
 • Sociální komise
  • Cvičení seniorů jede již třetím rokem
  • Setkání seniorů
  • Klub zralého věku se otevírá
  • Jeptišky nahradila Nevěsta
  • Psárský sedmiboj
  • Co mohou využívat naši senioři
  • Toskánsko – zájezd
  • Využijte akce Seniorcentra Říčany
  • Fotosoutěž – téma domácí mazlíčci
  • Mozaika slaví první narozeniny
  • Dveře kostela jsou pro veřejnost otevřeny
 • Škola
  • Celoškolní projektové vyučování
  • Jak si vede naše škola – testování klimatu
  • Pozvánka k zápisu do MŠ
 • Pečovatelská služba Domova Laguna Psáry
 • Psárská pekárna Laguna
 • Výběr z událostí Obecní policie Jesenice
 • Lednové zásahy
 • Dolnojirčanské hasičky
 • Prověřovací cvičení jednotek požární ochrany
 • Sport
  • Jirčanský kapřík
  • Předvánoční setkání
  • Fotbal – rozpis utkání – jaro 2015
 • Kultura
Přiložené soubory: