Zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu

Nahrazeno
Zákony České republiky
50/1976 Sb.
Předpis ke stažení: