Ústava ČR a Listina základních práv a svobod

Zákony České republiky
Ústava ČR

Komentáře

Ústava a Listina základních práv a svobod

Ústava a Listina základních práv a svobod byla změněna těmito předpisy:

Ústava:
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., ústavního zákona č. 300/2000 Sb., ústavního zákona č. 395/2001 Sb., ústavního zákona č. 448/2001 Sb., ústavního zákona č. 515/2002 Sb., ústavního zákona č. 319/2009 Sb., ústavního zákona č. 71/2012 Sb. a ústavního zákona 98/2013Sb.

Listina základních práv a svobod:
Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.

Vše možno dohleadat na těchto stránkách:
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

Neaktuální

Tak tento soubor pamatuje Lenina, když byl ještě mladý junák :D

Děkujeme za upozornění.

Děkujeme za upozornění. Soubory zaktualizovány

komentář

TO URČITĚ.