Směrnice obce č. 1/2019 pro nakládání s osobními údaji

Směrnice Obce Psáry
1/2019
Směrnice obce pro nakládání s osobními údaji
Stručný popis: 

Směrnice řeší, co je a není osobní údaj, zásady zpracování osobních údajů, povinnosti obce informovat subjekty nakládající s osobními údaji, jak zabezpečit osobní údaje, kroky při jejich úniku a podobně.

Předpis ke stažení: