Obecně závazná vyhláška obce Psáry č. 1/2021

Nahrazeno
Obecně závazná vyhláška
1/2021
Stručný popis: 

OZV stanovuje výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší než stanoví zákon.