Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2022, kterou se mění obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu č. 2/2022

Obecně závazná vyhláška
2/2022
upravuje OZV o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu