Obecně závazná vyhláška č. 8/2005

Zrušeno
Obecně závazná vyhláška
8/2005
o požadavcích pro umisťování informačních, reklamních a propagačních zařízení
Předpis ke stažení: