Obecně závazná vyhláška č. 6/2002- 2. změna územního plánu

Obecně závazná vyhláška
6/2002
kterou se vyhlašuje závazná část 2. změny úz. plánu sídelních útvarů Psáry a Dolní Jirčany
Předpis ke stažení: