Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 k regulaci hlučných činností

Obecně závazná vyhláška
2/2017
regulace hlučných činností
Stručný popis: 

Zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku (zejména pokojného soužiti občanů) a stanoví, které činnosti, by mohly svou hlučností narušit veřejný pořádek nebo být v rozporu s dobrými mravy, lze na území obce Psáry vykonávat pouze v čase touto vyhláškou určeném.

Předpis ke stažení: