Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o zrušení některých OZV obce Psáry

Nahrazuje/Upravuje: 
Obecně závazná vyhláška 24/2004
Obecně závazná vyhláška
1/2015
ruší OZV č. 24/2004 Řád pohřebiště
Předpis ke stažení: