Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách

Nahrazeno
Směrnice Obce Psáry
1/2021
Metodika k zadávání veřejných zakázek
Stručný popis: 

Metodika stanovuje závazná pravidla při zadávání a vyhodnocení veřejných zakázek či zrušení výběrového řízení. 

Předpis ke stažení: