Veřejnosprávní kontrola příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Psáry

Číslo jednací: 
37/4-2016
Text usnesení: 

Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:

I. bere na vědomí
Protokol o kontrole provedené formou veřejnosprávní kontroly na místě v příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Psáry, IČ 70840512 ve dnech 18. 5. až 30. 6. 2016.

Hlasování
ZastupitelHlas
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
neucast
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Výsledek: 
schváleno