Dohoda o narovnání mezi Obcí Psáry a Petrem Purmannem

Číslo jednací: 
33/4-2015
Text usnesení: 

Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:

I.  s c h v a l u j e
Záměr dle návrhu Dohody o narovnání s Petrem Purmannem a to:

a/ Obec Psáry bezplatně získá cca 1700 m² pozemku p.č. 395/7 k.ú. Dolní Jirčany navazujících na „pobytovou louku“ u fotbalového hřiště v D. Jirčanech
b/ Petr Purmann získá věcné břemeno na části pozemku p.č. 378/1 k.ú. Dolní Jirčany jako přístup ke svému pozemku z ul. Horní

 

Hlasování
ZastupitelHlas
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
neucast
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Výsledek: 
schváleno