Zapracování návrhu ZD k VŘ dle pravidel OPŽP a SZIF na nového provozovatele VHI

Dodavatel: 
DÚZP: 
11. Červen 2013
Číslo faktury naše: 
377/2013
Číslo faktury dodavatele: 
PSA11062013
Popis: 

Zapracování návrhu ZD k VŘ dle pravidel OPŽP a SZIF na nového provozovatele VHI

Druh práce: 
Služby
Schválil: 
Vlasta Málková
Položky
PopisCena bez DPH (zadávat)Sazba DPHCena s daní (smažeme)
Popis: 
zaprac. návrhu ZD
Cena bez DPH (zadávat): 
150 000, 00 Kč
Sazba DPH: 
21%
Cena s daní (smažeme): 
181 500, 00
Cena celkem včetně DPH: 
181 500, 00 Kč
Cena celkem bez DPH: 
150 000, 00 Kč