Žádosti o dotace na r. 2014

Stav: 
Schváleno
Datum: 
23.04.2014

Žádosti o dotace přicházeli od jednotlivých spolků chaoticky, byly neúplné, požadovalo se jejich doplnění, které většinou bylo stále nedostatečné. Závěrem byly představitelé spolků pozváni na zasedání sportovní komise, aby své žádosti mohli objasnit. Sportovní komise se k žádostem vyjádřila a doporučila zastupitelstvu obce výše dotací. 

Usnesení sportovní komise naleznete zdehttp://psary.cz/sites/default/files/usneseni/2014/usnesenikomise13.pdf

Usnesení zastupitelstva obce, jímž byly finanční příspěky spolkům pro rok 2014 odsouhlasené:

Uvedená částka je celková suma dotací.

Požadovaná částka: 
1185000.00
Přidělená částka: 
1185000.00
Důvodová zpráva: