Psárský zpravodaj 5/2008

Říjen
 • Ze zastupitelstva
 • Co se v obci udělalo
 • Sluníčková škola a školička
 • Josef Vacek: Chci, aby naše zákony skutečně sloužily společnosti
 • Září 2008 – mezníky v historii školy mateřské i základní
 • Požární sport a letní výjezdy
 • SDH Psáry
 • Spolupráce s Obecní policií Jesenice
 • Bezpečnost jízdy na kole
 • Montessori školička v Dolních Jirčanech
 • Problematika odpadů
 • Společenská kronika
 • …pro zábavu
 • Origami
 • Chcete jen foukanou?
 • Křížovka
Přiložené soubory: