Psárský (vánoční) občasník 3/2003

Prosinec
 • Věřte-nevěřte  aneb „Pravda nebo lež?“
 • Důležité termíny a sdělení
 • Slovo úvodem : Vánoční zklidnění, a pak znovu dál (?)
 • Říká se, že..., Aktuality krátce  
 • Téma čísla: Škola a Obec
  •  Pedagogové představují školní aktivity 
  •  Pohled očima zastupitele
 • Ze žádosti obce o prominutí nedoplatků Ministerstvu financí III.
 • (Demografický vývoj obce a perspektivy jejího dalšího rozvoje)
 • Seriál „Kanalizace na kraji obce po sedmi letech“
  • Díl třetí: Bouřlivé psárské jaro (rok 2000)
  • Díl čtvrtý a závěrečný: Sklizeň větrné setby (léta 2002-2003)
 • Našli jsme v kronice
 • Zákon o obcích je dobré znát II. (Postavení obce)
 • Představujeme výbory zastupitelstva obce
 • Naštěstí ten strom ničí nebyl
Přiložené soubory: