Oznámení o záměru v území o vydání územního souhlasu

Formulář
Typ formulářů: 
Formuláře dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
Formuláře dle vyhlášky: 
dle vyhlášky č. 503/2006 Sb.