Zimní údržba komunikací

Pro letošní zimu 2011–2012 má obec Psáry k zajištění sjízdnosti a schůdnosti komunikací připravenou jak vlastní a smluvně zajištěnou mechanizaci, tak i brigádníky.

Ve vlastnictví obce je:

  • 1x Multicar Fumo s přední radlicí a sypačem na komunikace,
  • 1x Multikar 25 s přední radlicí a sypačem na komunikace,
  • 3x zahradní traktůrek s přední radlicí na úklid chodníků,
  • 1x fréza na sníh na úklid chodníků (tento stroj je limitován tím, že v sousedství chodníku musí být pruh pozemku ve vlastnictví obce, na který lze vyfrézovaný sníh odhazovat).

Mimo vlastní stroje má obec smluvně zajištěn úklid sněhu z komunikací dodavatelsky dvěma traktory, přičemž jeden je vybaven zadní radlicí a druhý přední radlicí vč. sypače.

Na úklid chodníků se obci přihlásili 4 brigádníci, kteří pomohou při ručním odklízení sněhu. Každý z brigádníků bude mít na starosti úsek 400 m2 chodníku, a jeho povinností bude v časovém úseku 5–10 hodin uklidit sníh ke kraji chodníku tak, aby byla odklizena plocha pro průchod chodců.

Pro hladký průběh úklidu sněhu z komunikací a chodníků bych chtěla vyzvat všechny řidiče, aby svá vozidla neparkovali na komunikacích a chodnících, a to zvláště v lokalitách, ve kterých jsou úzké komunikace. Svým zaparkovaným vozidlem často, aniž by si to uvědomili, brání průjezdu úklidové techniky. Řidičům takto zaparkovaných aut se zdá, že „mezera“ pro průjezd je dostatečně široká, ale věřte, že pro vozidlo s radlicí je každý zúžený prostor nebezpečným místem.

Komentáře

Posyp

Je to krásně sečteno a podtrženo, ale celkový počet, těch malých kamínků na cesty, není uveden. Hrstka? Dvě?.........