Zákaznické centrum VHS Benešov pro obec Psáry

Od července 2014 bylo z důvodu zjednodušení kontaktu odběratelů s provozovatelem vodovodů a kanalizací v obci Psáry zřízeno Zákaznické centrum VHS Benešov pro obec Psáry, které se nachází v budově Provozního střediska Jílové, na adrese Nádražní 559, 254 01 Jílové u Prahy.
V úředních hodinách po–pá 7.00–11.00 a 11.30 – 15.30 ...

zde klienti mohou:
- uzavírat, rušit a měnit smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod,
- přihlásit a odhlásit odběr,
- podávat reklamace a stížnosti,
- žádat o přezkoušení vodoměru,
- získat informace o cenách vodného a stočného, fakturaci, zálohách apod.
Zákaznické centrum lze kontaktovat také telefonicky: 840 205 206 (linka 233) nebo e-mailem: petrakovaatvhs-sro [dot] cz.
Každý pátek 13.00–15.00 bude v budově Zákaznického centra k dispozici Ing. Paták, který řeší vyjádření k přípojkám a provozovaným sítím.

Stížnosti řeší e-mailová adresa stiznostatvhs-sro [dot] cz