Výsledky zápisu do mateřské školy

Vážení rodiče,

níže naleznete výsledky přijímacího řízení do mateřské školy. Rozhodným kritériem byl trvalý pobyt dítěte a zákonného zástupce a věk dítěte. V době vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí mohlo být přijato 25 nových dětí narozených před datem 26. 10. 2008. 30 dalším dětem narozeným před datem 4. 5. 2009 bude nabídnuto místo v klubu Klubíčko.

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ dle nového zákona nebude zasíláno písemně.

ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ  je připraveno k vyzvednutí oproti podpisu žadatele v ředitelně základní školy na adrese Hlavní 12 každý všední den od 7,00 do 16,30. Nevyzvednutá rozhodnutí budou odeslána poštou dne 3. 5. 2012. Prosíme rodiče, aby pokud je to v jejich možnostech, zvolili osobní vyzvednutí. Rozesílání rozhodnutí je finančně náročné a ve školství je vždy nejlépe, když jsou peníze vynakládány co nejblíže dětem.

NABÍDKA KLUBÍČKA  bude konkrétním rodičům předána spolu s rozhodnutím o nepřijetí. Její znění naleznete v příloze.

TŘÍDNÍ SCHŮZKY nově přijatých dětí proběhnou 20. 6. 2012 od 16,30 hod. v mateřské škole.

Registrační č. přijat/nepřijat pořadí
1 nepřijat 61
3 nepřijat 99
4 přijat 8
5 nepřijat 73-74
6 přijat 24
7 nepřijat, nabízeno Klubíčko 45
8 nepřijat, nabízeno Klubíčko 30
9 nepřijat 71
10 přijat 16
11 přijat 5
12 přijat 6
13 přijat 3
14 nepřijat 79
15 přijat 22
16 nepřijat 60
17 nepřijat 62
18 nepřijat, nabízeno Klubíčko 39
19 nepřijat 59
20 nepřijat 73-75
21 nepřijat 64
22 nepřijat 86
23 nepřijat 70
24 nepřijat, nabízeno Klubíčko 36
25 nepřijat, nabízeno Klubíčko 53
26 nepřijat 94
27 nepřijat, nabízeno Klubíčko 26
28 nepřijat, nabízeno Klubíčko 48
29 nepřijat, nabízeno Klubíčko 52
30 nepřijat 67
31 nepřijat 63
32 nepřijat, nabízeno Klubíčko 35
33 nepřijat, nabízeno Klubíčko 50
34 nepřijat, nabízeno Klubíčko 37
35 nepřijat, nabízeno Klubíčko 47
36 přijat 10
37 přijat 9
38 přijat 7
39 nepřijat 65-66
40 nepřijat, nabízeno Klubíčko 51
41 přijat 1
42 nepřijat 84
43 nepřijat, nabízeno Klubíčko 33
44 nepřijat 65-67
45 nepřijat, nabízeno Klubíčko 55
46 nepřijat 58
47 přijat 17
48 nepřijat 95
49 nepřijat, nabízeno Klubíčko 31
50 přijat 4
51 nepřijat 100
52 nepřijat, nabízeno Klubíčko 42
53 nepřijat 68
54 nepřijat 77
55 nepřijat 78
56 přijat 2
57 nepřijat 80
58 nepřijat 91-92
59 nepřijat 98
60 nepřijat 102
61 nepřijat 57
62 nepřijat, nabízeno Klubíčko 32
63 přijat 18
64 nepřijat 76
65 přijat 25
66 přijat 21
67 nepřijat 101
68 přijat 20
69 nepřijat, nabízeno Klubíčko 29
70 nepřijat 75
71 nepřijat, nabízeno Klubíčko 43
72 přijat 13
73 nepřijat 88
74 nepřijat 97
75 nepřijat, nabízeno Klubíčko 27-28
76 nepřijat, nabízeno Klubíčko 49
77 nepřijat 82-83
78 nepřijat 82-84
79 nepřijat, nabízeno Klubíčko 34
80 přijat 23
81 přijat 12
82 nepřijat, nabízeno Klubíčko 54
83 nepřijat 93
84 nepřijat 69
85 nepřijat 91-92
86 nepřijat 81
87 nepřijat 72
88 nepřijat, nabízeno Klubíčko 46
89 nepřijat 87
90 nepřijat, nabízeno Klubíčko 38
91 nepřijat 56
92 nepřijat 96
93 nepřijat 85
94 nepřijat, nabízeno Klubíčko 44
95 přijat 19
96 nepřijat, nabízeno Klubíčko 27-29
97 přijat 11
98 přijat 14-15
99 přijat 14-16
100 nepřijat, nabízeno Klubíčko 41
101 nepřijat 89-90
102 nepřijat 89-91
104 nepřijat, nabízeno Klubíčko 40
107 nepřijat 103

 

Komentáře

Proč není zřizovatelem obec?

Dobrý den,
proč Obec není zřizovatel školky v prostorách OÚ a je jím Rodinné centrum? V předešlých letech byla jedna třída dětí v Laguně, kde to pro příští školní rok bohužel skončí a děti se od září přesunou do školky a proto bude přijato jen 25 nových dětí. Prostory Laguny byly také mimo MŠ a spadaly pod ní, proč to tedy tak nemůže fungovat i s prostory na OÚ. Pro některé rodiče je bohužel velký rozdíl platit 2.700,- Kč místo 500,- Kč.
Děkuji za odpověď

Obec není zřizovatelem, protože

Dobrý večer, naprosto stejná otázka i odpověď na ni zazněla na posledním zastupitelstvu. Této problematice se věnovalo poměrně hodně času. Stručně shrnuto, mateřská školka zapsaná v rejstříku škol musí splňovat zákonem výslovně stanovené požadavky. Dětský klub, který provozuje rodinné centrum, funguje v jiném režimu a nabízí trochu jiné služby. Prostor nad obecním úřadem je pro klasickou školkovou třídu nevhodný z více důvodů, osobně za nejdůležitější považuji nemožnost zajistit zde vydávání celodenního stravování. Děti z Klubíčka budou docházet na obědy do jídelny mateřské školy. Druhým důležitým důvodem jsou metry čtvereční. V režimu mateřské školy by zde mohlo být umístěnou pouze 13 dětí. Přísnější normy platí i pro sociální zařízení. Uvědomuji si, že cena 2700,- Kč může zatížit rodinný rozpočet, oproti komerčním službám v oblasti hlídání dětí je však neporovnatelně nižší a skutečně pokrývá jen ty nejnutnější provozní náklady.

S přáním všeho dobrého

Martina Běťáková