Vyjádření starosty obce k hledání nového ředitele/ředitelky školy

Vážení rodiče žáků základní a mateřské školy v Psárech, vážení rodiče budoucích prvňáčků, doslechl jsem se, že mnozí z Vás jsou situací v místní škole zneklidněni, máte obavy, jak a zda bude škola v září připravena na nový školní rok, na přijetí nových prvňáčků.

Chápu Vaše obavy a vězte, že já i mnou pověření zástupci skutečně věnují této záležitosti veškerou svou pozornost.

Paní zástupkyni Mgr. Koubkové jsem nabídl pomoc obce při řešení případných problémů ve škole. Nabídku nevyužila a ubezpečila mne, že vzdělávání dětí pokračuje, připravuje se klasifikace, vysvědčení, výlety a akce spojené s ukončením školního roku.

Jako starosta obce a zřizovatel školy Vás chci touto cestou ujistit, že s velkou pečlivostí a naléhavostí připravujeme konkurzní řízení, které proběhne v polovině července. Doufáme, že z konkurzu vzejde vhodný kandidát, který nejpozději k 1. srpnu 2011 nastoupí do funkce ředitele/ředitelky. Pokud by se vhodný kandidát nenašel, obec jako zřizovatel zajistí, aby školu vedl kompetentní a kvalifikovaný pedagog pověřený řízením. O aktuálním vývoji situace budete vždy neprodleně informováni prostřednictví internetových stránek obce.

Za všech okolností bude 1. září pro Vaše děti otevřena plně fungující škola, připraveny učebny, rozvrhy i pedagogové. Na Vaše nejmenší a předškoláky se bude těšit i stejně připravená mateřská škola.

Přeji Vám i Vašim dětem pěkné, ničím nerušené prázdniny.

Milan Vácha
starosta